Zápis do MŠ Záhumenice na šk.rok 2022/2023

Vážení rodiče, zápis do MŠ Brno, Záhumenice 1, proběhne ve dnech 2. a 3. května 2022. Žádost (přihlá…

Připravenost dítěte na vstup do MŠ

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o nabídce nového online semináře pro rodiče k témat…

Akce v březnu

VYNÁŠENÍ MORANY – v první polovině měsíce března vyneseme s dětmi Moranu k řece Svratce a přivítáme…

Návštěva knihovny

V měsíci únoru navštívily děti Knihovnu Jiřího Mahena v Horních Heršpicích. Děti velice bavil připra…

Nové webové stránky

Naše Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace spustila v měsíci únoru nové webové s…

Akce v únoru

Zimní olympiáda – od 4. února 2022 fandíme a sledujeme úspěchy našich sportovců a sami si na olympio…

Akce v lednu

Návštěva kostela – v pondělí 10. ledna 2022 navštívily děti Kostel sv. Klementa Maria Hofbauera v Ho…

Akce v prosinci

DIVADLO V MŠ – Ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 9.30 hodin divadlo Paravánek – Kateřina Rakovčíková a…

Andělsko-čertovský den

V pátek 3. prosince 2021 mohou děti přijít v jednoduché masce anděla nebo čerta. Užijeme si dopoledn…

Akce v listopadu

SBĚR KAŠTANŮ – Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se zapojili do sběru kaštanů pro zvířátka na Již…

Akce v říjnu

HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ – Ve čtvrtek 14. říjnu 2021 v 10,30 hodin zahraje hudební pohádku „Perníková cha…

Informativní schůzka pro rodiče

V úterý 14. září 2021 v 16,30 hodin vás zveme na třídní schůzku k začátku školního roku – vstup s re…