Logopedická depistáž

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – v úterý 18. 10. 2022 od 8 hodin vyšetří paní Mgr. Barbora Vostrejžová zapsané děti.