Škola rytmu aneb kdo má ruce bubnuje

VÝCHOVNÝ KONCERT – úterý 13. září v 9.30 hodin přijede pan MgA. Pavel Bříza do školky s výchovným koncert. Děti se zábavnou formou seznámí s historií bicích nástrojů a jejich využitím zejména v moderní hudbě. to vše je doplněno poutavým výkladem a hudbou napříč žánry. Děti se aktivně zapojují do vystoupení.