Výukový program pro předškolní děti s názvem Koblížek

Koblížek – Městská policie Brno

V úterý 27. února 2024

Příchod do MŠ nejpozději v 8.00 hodin

Dvouhodinový projekt je určen pouze předškolním dětem brněnských mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Program bude probíhat na Dopravním hřišti Riviéra Brno.

Dopravu od MŠ a zpět zajišťuje zdarma Městská policie Brno.

Pokud bude kapacita autobusu dostatečná, k hřišti pojedou všechny děti, ale výuky se zúčastní pouze předškoláci, pro mladší děti bude připraven jiný program.