Řádný zápis do MŠ Záhumenice na školní rok 2023/2024

ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MŠ ZÁHUMENICE NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Brno, Záhumenice 1, přísp. org. proběhne ve dnech 3. a 4. května 2023.

Přihlášku a všechny podrobnosti týkající se zápisu do naší MŠ získáte na https://zapisdoms.brno.cz/ 

Přihlášku na adrese https://zapisdoms.brno.cz/  bude možno generovat od 1. do 30. dubna 2023.

Podání žádosti

SBĚR PŘIHLÁŠEK – OSOBNÍM PODÁNÍM

  • 3. května 2023 od 6. 30 do 16 hodin
  • 4. května 2023 od 6. 30 do 16 hodin

Přihlášku je možné doručit i následujícími způsoby:

UPŘEDNOSTŇUJEME OSOBNÍ PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY V MŠ /pokud možno i s dítětem/.

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

do datové schránky školy (8y6kn86).
 

Doklady k zápisu:

  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 
  • Občanský průkaz