Režim dne

Rytmický řád života a dne

6.30 – 8.30 h  Příchod dětí do MŠ. Děti se schází ve svých třídách.

                        Hry a činnosti podle volby dětí.

                        Spontánní, individuální, skupinové, společné, řízené, didakticky zacílené.

                                  9.00 h             Děti dokončují svoji práci, uklízí hračky, materiály.

                        Osobní hygiena, dopolední svačina.

9.25 h             Děti se schází v ranním kruhu, diskusním, komunitním. 

9.40 h             Osobní hygiena a příprava na pobyt venku.

       Pobyt venku s prostorem pro různé pohybové aktivity.

11.45 h           Osobní hygiena, příprava ke stolování, oběd.

12.30 h           Rozcházení dětí, které chodí občas po obědě domů.

                         Převlékání k odpočinku. Relaxace, poslech čtené pohádky, vyprávění.

                        Spánek nebo odpočinek dle individuálních potřeb.

13.30 h           Klidné hry nespících dětí. Logopedické chvilky, práce s předškoláky, s dětmi                                        s odkladem školní docházky.

14.15 h           Máme připravenou svačinu, děti průběžně svačí.

                        Probíhají odpolední zájmové činnosti. Děti se postupně rozchází domů.