Naše úspěchy

motto: „…Umění je tvoření, tvoření pocházející z lidských rukou, z lidského srdce a ducha…“

Karel Čapek

KVĚTEN 2023

Julie T. se umístila na 2. místě v okresním kole soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže.“

Blahopřejeme.

DUBEN 2023

Jižní Kurýr Učíme se objevovat

BŘEZEN 2023

 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského dne 28. března 2023 v Praze předalo paní ředitelce H. Lejskové ke Dni učitelů ocenění a pamětní medaili za celoživotní práci a věnování se ve své pedagogické práci odkazu J. A. Komenského.

Blahopřejeme.

PROSINEC 2023

Julie K. se umístila ve výtvarné soutěži Městské policie ,, Strážník včera a dnes “ na prvním místě. slavnostní předání se konalo ve Sněmovním sále Nové radnice.

Blahopřejeme.

LISTOPAD 2022

Kristýna Ř. se zúčastnila ,,Logické olympiády pro MŠ “ a prokázala tak v okresním kole svoje schopnosti v logickém uvažování a řešení neznámých úloh.

Blahopřejeme.

ZÁŘÍ 2022

Jižní Kurýr: CO NOVÉHO ZA HUMNAMA?

ČERVEN 2022

Naše mateřská škola se zúčastnila soutěže Městské části Brno-jih – Malovaná lavička.

Lavička je vystavena na koupališti biotop.

KVĚTEN 2022

Účast v soutěži Požární ochrana očima dětí.

3. místo obsadila E. H.

DUBEN 2022 Mateřská škola se zúčastnila nesoutěžní přehlídky mateřských škol Mateřinka 2022

s tanečním vystoupením Jaro.

ZÁŘÍ 2021
Jižní Kurýr: Nový školní rok v MŠ Záhumenice

ČERVEN 2021
Jižní kurýr: J. A. K. na Záhumenici

Účast v soutěži Požární ochrana očima dětí.
3. místo obsadila Z. T. a čestné uznání J. D.

KVĚTEN 2020
Jižní kurýr. MŠ Záhumenice v době koronaviru.

ÚNOR 2020
Mensa České republiky uděluje titul: školka spolupracující s Mensou mateřské škole MŠ Záhumenice, Brno za plnění stanovených podmínek pro aktivní spolupráci a realizaci aktivit rozvíjejících nadání dětí
v předškolním věku. Osvědčení je platné do 30. září 2021.

PROSINEC 2019
Podzim a Turecký pochod v MŠ Záhumenici.

LISTOPAD 2019
Logická olympiáda, kategorie pro MŠ 2. místo Dominik K.

ŘÍJEN 2019
Jižní kurýr. První den ve školce.

ZÁŘÍ 2019
Informatorium. Jaro s Kašpárkem na Záhumenici.

BŘEZEN 2019
Jižní kurýr. MŠ pokračuje ve zlepšování stavu budovy.

KVĚTEN 2018
Časopis Jižní kurýr (ÚMČ Brno – jih). Úspěchy našich dětí. Je radost být u toho.

DUBEN 2018
Výstava obrázků v křížové chodbě Nové radnice „Očima „

ŘÍJEN 2017
Časopis Mensa ČR: Rozvoj nadaných a talentovaných dětí Brněnské MŠ Záhumenici, Hana Lejsková.
Filip Harant a Filip Běhavý postupují do okresního kola logické olympiády pro MŠ.

ZÁŘÍ 2017
Tři báječné roky v MŠ Záhumenici, obyvatelka MČ Brno – jih, Marie Říhová.

ÚNOR 2017
Blahopřejeme Filípku Běhavému, který navštěvuje MŠ Brno Záhumenice, k získání významného úspěchu v národní soutěži Toyota. Chlapec namaloval obrázek Automobil snů, který byl vybrán ve své kategorii mezi tři nejlepší a byl kvalifikován do celosvětového kola této soutěže.

PROSINEC 2016
MŠ Záhumenice byla součástí úspěšné adventní výstavy v Předklášteří. Vystavený byl školkový betlém a obrázky dětí s vánoční tématikou.
Filip Běhavý získal od městské policie 1. místo ve výtvarné soutěži Empík naděluje. Slavnostní předávání se konalo na Nové radnici za přítomnosti pana primátora Vokřála a pana náměstka Hladíka.

ZÁŘÍ 2016
Jižní kurýr (ÚMČ) Rozvíjíme v dětech emoční inteligenci – Hana Lejsková.

KVĚTEN 2016
V květnu 2016 získaly děti v Lidovém skřivánku – soutěžní přehlídce lidových písní bronzovou notičku. Pořadatelem v sále Břetislavy Bakaly bylo mateřské centrum Kuřátka. Blahopřejeme mladším i starším dětem a děkujeme i našim rodičům za hudební doprovod.

SRPEN 2015
„…Učitel není nositelem jediné pravdy…“ říká PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. spolu s týmem prof. Milana Hejného [časopis Informatorium 3-8, č. 8/2015]. Paní doktorka Slezáková v rozhovoru uvádí příklady MŠ, kde se pracuje v předmatematické výchově Hejného metodou a mimo jiné říká:“ Nerada bych, aby to vypadalo jako pražská záležitost, vím, že touto metodou velmi dobře pracují v Brně na MŠ Záhumenici.

ČERVEN 2015
Výtvarné obrázky dětí z naši MŠ na téma „Sousedství“ byly vybrány odbornou porotou ve spolupráci s Odborem kultury a Odborem zahraničních vztahů a vystaveny v 7/2015 v Lipsku.

ÚNOR 2015
Mensa ČR udělila titul školce spolupracující s Mensou: Mateřské škole Brno, Záhumenici 1, příspěvkové organizaci za splnění stanovených podmínek pro aktivní spolupráci a realizaci aktivit rozvíjejících nadání dětí v předškolním věku.

ŘÍJEN 2013
Redakce časopisu pro MŠ „Informatorium“ věnovala titulní stranu kresbě našich dětí s tématem Podzimu. Také uvnitř časopisu byla věnovaná pozornost obrázku Sluníčka s technikou anilinové barvy, voskové barvy a tuž.

BŘEZEN 2013
MŠ vystupovala na nesoutěžní přehlídce v Sále Bedřicha Bakaly v Brně s pásmem „Jaro“. Po té byla vybraná odbornou porotou z Nymburka na celostátní festival mateřských škol Mateřinka 6/2013 do Nymburka..

LISTOPAD 2012
Jsme jedna z mateřských škol spolupracujících s Mensou ČR. Od roku 2011 používáme metodu NTC Learning. Bližší informace se dozvíte na deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=61.

LEDEN 2011
Článek a fotorafie v deníku Rovnost o prožitkovém učení na mateřské škole Záhumenici. S názvem: Děti pozorovaly práci kováře. Se zatajeným dechem.

PROSINEC 2009
V prosinci 2009 jsme vystavovali v Památníku písemnictví na Moravě malované betlémy. Betlémské zastavení se konalo v Rajhradském klášteře v prostorách benediktského kláštera.

LISTOPAD 2009
V listopadu 2009 jsme vydali k výročí MŠ Leporelo s obrázky dětí zaměřených na koloběh ročních dob.

ČERVEN 2009
V červnu 2009 jsme byli součástí slavnostní vernisáže „Namalujte si jezdeckou sochu moravského markraběte Jošta Lucemburského“.

ČERVEN 2008
Zúčastnili jsme se Mezinárodní soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj“. Soutěž vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje se sídlem ve Vídni. Letošní téma neslo název: Dunaj a jeho využití. Do vlastní soutěže bylo přijato 229 soutěžních prací. Porotou bylo oceněno 15 prostorových děl. K naši velké radosti mezi nimi i skupinová práce našich dětí s názvem „Čapí rodinka u řeky Svratky“.
Další informace proběhnou v listopadu 2008 na mezinárodním ekologickém festivalu.

BŘEZEN 2008
Den učitelů. Slavnostní předání ocenění Haně Lejskové, ředitelce MŠ Záhumenice za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Za přítomnosti zástupců MČ Brno-jih, Odboru školství, ČŠI a Statutárního města Brna.

PROSINEC 2007
Soutěž pořádaná Městskou policií Brno. Dopravní výchova „Empík naděluje“. V kategorii výtvarné
1. místo, 2. místo a Cena primátora města Brna.

ČERVEN 2007
Preventivní projekt „Svět očima dětí“. Soutěž Ministerstva vnitra. Téma: Cestování bez hranic. 1. místo a dvě druhá místa.

ROK 2006
Školkové CD. Výtvarné práce dětí.

ŘÍJEN 2005
Ocenění od redakce Brněnský Metropolitan. „Namaluj krokodýlka“.

ROK 2004
Zhotovení souboru pohlednic. Prezentace předškolní výchovy v Učitelských listech, v Informatoriu. Dále na Mezinárodní evropské konferenci – OMEP, na OŠMT MMB a MČ Brno-jih.

LISTOPAD 2003
Výstava v kulturním domě v Horních Heršpicích k 25. výročí MŠ. Zhotovení školkového kalendáře. Zdařilé setkání s dětmi, rodiči, blahopřání od OŠMT MMB, MČ Brno-jih a místních spoluobčanů.

ČERVEN 2004
Česká lékárnická komora Praha. Kreslířská soutěž pro děti z MŠ – 1. místo.

DUBEN 2004
Soutěž ve zpěvu „Lidový skřivánek“. Sál Břetislava Bakaly. Ocenění za originalitu a přirozenost. Zpěv a nástrojky Orffova instrumentáře – 2. místo.

JARO 2003
„Požární ochrana očima dětí“. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. 1. místo, 2. místo a 3. místo.

DUBEN 2003
„Brněnská spirála“. 9. ročník přehlídky dětských a studentských prací – 1. místo.

PROSINEC 2003
„Vánoční mosty mezi městy“. Účast na Mezinárodní výstavě Brno.