Zaměření MŠ

Součástí výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy je estetická oblast. V našem programu vystupuje do popředí a je prostředkem k naplnění výše uvedených cílů a kompetencí. Několikaleté zaměření MŠ na hudbu, kresbu a poezii dává MŠ její tvářnost a rozhodujícím způsobem přispívá k jedinečnosti MŠ.

Našim cílem je soustavně kultivovat hudební, výtvarný a literární projev dětí, vnímat estetické hodnoty v každodenním životě, v přírodě a v lidských výtvorech.


„Omnia sponte flecant… Nechť vše plyne podle své vůle a bez násilného působení…“

J. A. Komenský