O školce

Mateřská škola Záhumenice 1 v Brně Horních Heršpicích je škola téměř s třicetiletou tradicí. Jedná se o účelovou, dvojtřídní, přízemní budovu. Obě třídy mají samostatný vchod. Prostorné třídy i herny jsou si zrcadlovitě podobné, dostatečně vybavené volně přístupnými hračkami a učebními pomůckami. Nový nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům. Každá třída má své sociální zázemí.

Školka je postavena v klidném prostředí okolních zahrádek a rodinných domků. Blízkost parku, fotbalového hřiště, cyklistické stezky, základní školy a kulturního domu nám umožňuje celoroční pobyt venku i mimo areál MŠ. Součástí MŠ je školní kuchyně a školní zahrada, kterou děti rády využívají k oblíbeným pohybovým aktivitám.

Se vznikem právní subjektivity v roce 2003 je činnost MŠ i nadále sledována a podporována Úřadem MČ Brno-jih a odborem školství tak, aby měla potřebné zabezpečení ke své činnosti a byla přínosem pro děti, obec a její občany.