Zaměstnanci MŠ

Při každodenním setkávání s vašimi dětmi si uvědomujeme, jak důležitý je předškolní věk v životě člověka a jak dalekosáhlý význam mají první roky pro život dítěte. Víme, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Rané zkušenosti, které dítě získává životem i v mimorodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a uplatní. Na vás i vaše děti se těší:

Jindřiška Machálková, ředitelka
Ludmila Vetterová, učitelka 2. třídy Medvídků
Marie Korotvičková, učitelka, 1. třídy Berušek
Klára Weissová, učitelka, 1. třídy Berušek
Ivana Pištěláková, školnice
Eva Noélia Sobotíková, vedoucí školní jídelny
Naděžda Haluzová, hlavní kuchařka
Jitka Sysrová, pomocná kuchařka, uklízečka


„ …Učit znamená vést od věci známé k neznámé, a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám s ním, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou…“

J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských