Slovo ředitelky

Vážení rodiče,

    těšíme se na vaše děti, které nám přivedete do naší mateřské školy. Snažíme se připravit dětem kvalitní školní vzdělávací program, který by je inspiroval k tvořivosti, touze po objevování a k dosahování něčeho hodnotného. Přáli bychom si, aby vaše dítě získalo nové kamarády, aby si dovedlo hrát a spolupracovat s ostatními. Jsme si vědomi nesmírné zodpovědnosti, kterou s vámi jako partneři sdílíme při výchově vašich dětí. Vězte, že jsme pro tento úkol pečlivě připraveny a snažíme se o maximální spokojenost jak dětí, tak vás rodičů.

Hana Lejsková


„…K výchově není třeba tvrdé ruky, ale vysoké kultury srdce…“

J. A. Komenský